Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Shaw George Bernard

Hry I + II

Hry I + II

Shaw George Bernard

Stav: Obě slušný

1. První svazek Shawových her obsahuje texty: Vdovcovy domy, Živnost paní Warrenové, Čertovo kvítko, Caesar a Kleopatra, Záblesk pravdy, Androkles a lev, vysvětlivky a úvodní studii Franka Tetauera a Zdeňka Vančury.

2. Druhý svazek výboru z her G. B. Shawa zahrnuje nejlepší díla ze zralého období jeho tvůrčí činnosti. U nás známá komedie Pygmalion, příběh chudé a zanedbané pouliční květinářky, nejen dává autorovi příležitost k četným jiskřivým duchaplnostem, ale ukazuje i přesvědčivě, kolik schopností je skryto v chudině, které buržoasní společnost nedává příležitost rozvoje. Po prvé je tu český překlad doplněn Shawovým komentářem k rozšířenému vydání z roku 1947, v němž na posměch divákově touze po šťastném konci vykládá nesentimentálně o hrdinčiných dalších osudech. Méně známá, ale pro autorovo tvůrčí období z let okolo první světové války neméně zajímavá a charakteristická je hra Dům zlomených srdcí. Po způsobu Čechova a Tolstého a pod jejich vlivem zobrazuje tu rozklad, umdlenost a nudu života vyšších společenských vrstev. Shawovým dílem mistrovským, dílem plným vřelého lidského citu a vroucnosti, zůstává drama o bojovné světici a národní hrdince francouzského lidu Svatá Jana. Historická skutečnost — jak je u Shawa obvyklé — se tu mísí s žertovnými i vážnými narážkami na současné problémy. Období o šest set let pozdější, léta mezi dvěma světovými válkami, obrážejí Shawovy politické komedie. Třebaže jsou spíše jen žertovnými poznámkami na okraj vážných dnů nežli odpovědným uměleckým pokusem o zobrazení doby, zařazujeme dvě z nich do našeho výboru: hru Na úskalí, jež vznikala v době světové krise let třicátých a vtipně komentuje krisi britské parlamentní soustavy, a Milionářku, která přímo srší situační vynalézavostí a v níž autor navíc v postavě titulní hrdinky ukazuje kriticky některé metody kapitalistického systému. Všechna dramata, chronologicky zařazená do tohoto dvousvazkového výboru, dají čtenáři souhrnný obraz o tvůrčím a ideovém vývoji velkého umělce, jenž osobitým způsobem hledal pravdu na rozhraní dvou společenských epoch.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 200,00 Kč



RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.